TARİH TEKERRÜRDEN İBARETTİR


M.Tevfik Özbilgin Su Uyur Düşman Uyumaz
bayrampasahabergazetesi@gmail.com
 
 


Türk Osmanlı Ceddin Deden Neslin Baban Ey Kahraman Türk Milleti. 

Türk Milletinin asırlar boyunca zaman yolculuğunda nasıl doğduğu büyüdüğü sayısız devletler kurduğu imparatorluklar ve dünyaya tarihe ismini eserlerini altın harflerle yazdırdığı aşikardır. Bizler böyle bir neslin evlatlarıyız. 

Geçmiş Türk devletleri, Hun devleti, Göktürkler, Selçuklular ve sayısız Türk devleti son olarak Osmanlı İmparatorluğu. 600 yıl devam eden muhteşem bir imparatorluk. Devamı ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Şanlı bir mazisi olan Türkler yılmadan usanmadan atalarının izinden gittiler. İslamiyeti kendilerine pusula olarak aldılar. Çünkü İslamiyet bir yaşam tarzı. Doğruluk, dürüstlük, haramdan uzak kalma, adalet. Çünkü Allah’ın adaleti 100 yıllar boyunca Türk devletlerinin sistemi olmuştur.  
Osmanlı imparatorluğu dağıldıktan sonra değişik bölgelerde kalan Türkler başka devletlerin boyunduruğunda yaşamak zorunda kalmışlardır. Türk halkı zorla islamiyetten uzaklaştırılmış, Rusya’nın boyunduruğunda kaldığı için Gagavuz Türkleri ne zorla Hıristiyanlığı kabul ettirilmişlerdir. Sovyetler birliği parçalandıktan sonra Rusya’nın boyunduruğundan kurtulan Türkler kendi devletlerini kurmuşlar. 

Tekrar tarih sahnesine çıkmışlardır. Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan…vs. bugün gelinen noktada Türkiye Cumhuriyeti devletleri hızla büyümekte ve gelişmektedir. 
Çin devletinin kapitalizme adapte olması dolayısıyla Çin devletinin ileri de dağılması küçülmesi beklenmektedir. Çin de yaşayan 50-55 milyon Uygur Türkleri de bağımsızlığına kavuşmak için tarih yolculuğunda zamanı beklemektedir. 

Türk devletleri zaman içinde birleşerek Türkiye Birleşik devletleri gibi olacaklar. Osmanlı İmparatorluğunu yeniden canlandıracaklardır. Çünkü tarih tekerrürden ibarettir. 
Geçmişimiz geleceğimizdir. 


Tarih: 11.08.2012 15:41