Bugun...


escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa istanbul bayan escort escort istanbul nişantaşı escort beylikdüzü eskort sakarya escort escort sakarya gebze escort bayan diyarbakır escort bayan kadıköy bayan escort bodrum vip escort escort bayan bodrum porno film izle porno türkçe porno porno sex türbanlı porno
Belediye Finansman Açığı 26,5 Milyon Tl'ye Çıktı...Yandaş İhaleciler ve İsraf Gökhan Dal Tarafından Deşifre Edildi..!
Bayrampaşa Belediye Meclisi Pandemi süreci nedeniyle üç aydır toplanamadığı üç ay ardından üç gün boyunca üç saatten fazla süren toplantıda 2019 faaliyet raporu tartışılarak ve şerh koyularak onaylandı. Belediye başkanı Atilla Aydıner'in faaliyet raporuile ilgili sinevizyon gösterimli toplantıda sunulan görsellerde 2019'un yanı sıra 2018 de seçim öncesinde yapılmış faaliyetleri de eklemesi salonda bulunan muhalefeti ve vatandaşaları güldürdüğü görüldü. Toplantıda en dikkat çeken ise;Ana

Belediye Finansman  Açığı 26,5 Milyon Tl'ye Çıktı...Yandaş  İhaleciler  ve İsraf Gökhan Dal Tarafından Deşifre Edildi..!
+ -
Gökhan Dal; Faaliyet raporu ile ilgili yaptığı önemli açıklamasında şu ifadelere yer verdi...  
Denetime konu belediyenin faaliyetlerinden, ilgili belediyenin yöneticilerinin sorumlu olduğu gibi, denetçilerin de sorumluluğu, kendilerine sunulan verilerin önemli yanlışlıklar, hile ve yöneticilerin menfaatleri doğrultusunda, herhangi bir fayda sağlanıp sağlanmadığının raporlanmasıdır.
Komisyon çalışmalarını yaparken, denetimi yapılan kurum çalışanlarının ve yöneticilerinin dikkat etmesi gereken hususlardan olan, şeffaflık ve hesap verebilirlik, oldukça önem ifade etmektedir.
Her faaliyetini açıkça ifade edebilen kurumlara, halkımız nezdinde güvenin de aynı oranda arttığı bilinmektedir. 
Kurumların mali tablolarına yansıyan, tüm paydaşları ilgilendiren işlemlerin, neden ve nasıl yapıldığının açık olması ve kamuoyu ile paylaşılması nihayetinde güven arttırıcıdır.
Hesap verme, yönetim olgusunun özünde olmalıdır. Kaynakları yöneten her kişi için, örgütsel birimin en temel yükümlülüğüdür. 
Zaten demokrasinin özü de, kurumları yönetenlerin, vatandaşlara karşı sorumlu olmaları, onlara hesap verebilmeleridir.
Denetim sürecine ilişkin bu kısa açıklamalardan da anlaşılacağı gibi denetim; yerel yönetim faaliyetlerinin daha etkin, hesap verebilir ve şeffaflık içerisinde yürütülmesinin teminatıdır.
Maalesef yerel yönetimler suistimallerin en fazla olduğu kamu kurumları arasında görülmektedir.
İhale suistimallerinin büyük bir kısmı, kamu görevlileri ile yapımcı firmaların yaptıkları gizli anlaşmalarla, ihalelerde fiyatların yükseltilmesi ve bu işler sonucunda ortaya çıkan rantın, kamu görevlileri ve yapımcı firmalar arasında bölüşülmesidir.
Bu ihalelerde suistimallerin yapılmasının en kolay yolu, şeffaflığın olmadığı ve hesap verme çekincesi  olmayan yöneticilerin, rekabetten uzak ihaleleri gerçekleştirilmeleri sonucu olmaktadır.
Sizlerin de bildiği gibi belediyemizin alımlarında 3 çeşit yöntem bulunmaktadır.
Bunlar;
1) Açık İhale Yöntemi
2) Pazarlık Usulü İhale Yöntemi
3) Doğrudan temin yolu ile alımlardır.
Açık İhalede, belediye ilana çıkmakta ve ihaleye hangi firmaların gireceği konusunda belediye ihale kurumu inisiyatif kullanmamaktadır.
Genel itibarı ile görüş; açık ihale usulünün diğer ihale usullerine göre suistimal riskinin nispeten daha az olduğu yönündedir.
Pazarlık usulu ihale ve doğrudan temin yolu ile yapılan ihalelerde ise, ihaleye katılacak firmaları idare seçmektedir.
İdarenin seçtiği firmalar ise, zaman zaman kendi aralarında anlaşarak, ihale fiyatını, idare aleyhine yükseltmekte ve ciddi kamu zararına sebep olabilmektedir.
Komisyon asgari üç firmadan teklif alıp, ortalama maliyeti de gözeterek, en makul teklifi bulup, işi ihale etmektedir.
Maalesef gördüğümüz kadarı ile, çoğu zaman asgari olan üç teklif alınmıştır.  
Rekabeti güçlü oluşturmayı başarabildiğimiz takdirde, Belediye olarak çok daha uygun fiyatlarla iş yaptırabilme imkanına sahip olabileceğimiz açıktır.
 
2019 Yılında Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tarafından Yapılan Açık ve Pazarlık Usulü 25 İhaleden;
Teklifler TOPLAMLAR Açık İhale 21f 21b 3-A
1 Teklif 8 İhalede 6 0 1 1
2 Teklif 10 İhalede 5 4 1 0
3 Teklif 5 İhalede 4 0 1 0
4 Teklif 1 İhalede 1 0 0 0
5 Teklif 0 0 0 0 0
6 Teklif 1 İhalede 1 0 0 0
Toplam 25
 
Verilmiştir.
İhalelerdeki rekabet koşullarının yeterli olmayışı sebebi ile, Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan ihalelerde kırım oranları da oldukça düşük kalmaktadır.
Bunlara ilişkin örnekler verelim;
Tarih İhale No Firma Yaklaşık Maliyet İhale Bedeli Kırım %
29.01.2019 8422 Ast Yapı San. Tic. Ltd. Şti. 1.016.674,21 998.287,50 -1,8
1.02.2019 39275 Esapak Amb. San. Tic. Ltd. 222.000,00 216.000,00 -2,7
8.03.2019 105274 Esapak Amb. San. Tic. Ltd. 288.000,00 280.000,00 -2,8
26.06.2019 258717 Özbek Otomotiv San. Tic. Ltd. 622.628,42 595.355,50 -4,4
16.09.2019 410515 Müge Temizlik Ürünleri Tic. Lt. 234.990,60 229.736,00 -2,2
24.09.2019 463737 Şafak Temizlik İnş. San. Tic. Ltd. 2.389.766,34 2.331.631,00 -2,4
25.11.2019 547959 Hacızade Gıda İnş. San. Tic. Ltd. 777.200,00 741.936,00 -4,5
9.12.2019 615410 LTS Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. 159.889,67 157.990,00 -1,2
 
Görüldüğü gibi maalesef ihalelerde, gerekli rekabet koşulları tam olarak oluşturulamamıştır.
Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yaptığı doğrudan alımlara da, detaylı olarak bakmaya çalışalım.
2019 Yılı doğrudan alım sınırı Kdv hariç 90.300 TL dir.
Destek hizmetleri müdürlüğümüz, 21.03.2019 tarihinde 'ARS Grup Ltd. Şti.' firmasından 597839 nolu fatura ile, fen işleri müdürlüğümüze doğrudan alım usulü ile trafik işaretleme malzemeleri alımı gerçekleştirmiştir.
Alınan malzemeler 6 kalemden oluşmaktadır.
Kdv hariç toplam tutar 88.730,00 TL dir.
Kdv dahil tutar 104.701,00 TL dir.
Burada dikkatinizi çekmek istediğimiz husus, alınan malzemelerin o günkü fiyatı, ve bizim aldığımız bugün itibarı ile olan fiyatlardır.
Fiyatları alınan bu ürünlerin hepsinin, gerekli standartlara uygunluk konusuna ilişkin herhangi bir şüphe olmadığını da ayrıca belirtmek isteriz.
Teklif;
Teklif Tarihi : 13.03.2020
Teklif tutarı KDV dahil 46.669,00 TL
Teklif;
Teklif Tarihi : 29.06.2020
Teklif tutarı KDV dahil 63.607,90 TL
 
Teklif
Teklif Tarihi : 03.07.2020
Teklif tutarı KDV dahil 63.720,00 TL
En pahalı olan 3. teklifi, birim fiyat bazında kdv hariç karşılaştırmalı olarak inceleyelim;
No Malzeme Miktar Br.Fiyat Teklif 3 Bel. Toplam Genel Toplamları
1 75 Cm Delinatör 1350 40,00 28,00 54.000,00 37.800,00
2 45 Cm Delinatör 400 26,00 20,00 10.400,00 8.000,00
3 Sprey Boya 100 36,50 16,00 3.650,00 1.600,00
4 40x50 Kauçuk Kasis 150 80,00 40,00 12.000,00 6.000,00
5 Kauçuk Kasis Başlığı 30 36,00 20,00 1.080,00 600,00
6 Vida 4000 1,90 0,00 7.600,00 0,00
Toplamlar 88.730,00 54.000,00
Kdv %18 15.971,40 9.720,00
G.Toplamlar 104.701,40 63.720,00
 
Üç teklifte de ürün fiyatlarına vida ile ilgili fiyat verilmedi.
Bunun sebebi, alınan ürünlerle vidalar zaten verildiği için, ayrıca fiyat yazılamamıştır.
Görüldüğü gibi fiyatlar arasında, o gün ve bugün karşılaştırılmasına, yani aradan bir yıllık süre geçmiş olmasına rağmen hatırı sayılır bir fark mevcuttur.
Bu doğrudan alıma da sadece üç firma teklif vermiştir.
En pahalı teklifi baz alarak, aradaki toplam farka baktığımızda, 40.981,00 TL gibi bir tutar karşımıza çıkmaktadır.
Bir başka ifade ile, aradaki toplam fark, Bayrampaşamızda çalışan asgari ücretli bir vatandaşımızın, 17 aylık maaşına tekabül etmektedir. Sadece tek bir doğrudan alım.
2019 Yılında Belediyemiz tarafından yapılan 234 adet doğrudan temin için, toplam tutar 10.360.658 TL + Kdv  dir.
Tabii ki bu alımların hepsinin bu şekilde olduğunu söylemek, bir genelleme yapmak, doğru olmayacaktır.
Ancak maalesef, bir takım sorunların olduğu aşikardır.
Yine belediyemizce doğrudan temin ile yapılan alımlar incelendiğinde, yapılan alımların doğrudan alım sınırı olan KDV hariç 90.300 TL sınırına yaklaşık tutarlarda gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Bu sınırı geçen alımların bilindiği gibi, ihale yapılmak sureti ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
Bunlara ilişkin, kısaca 6 adet örnek verelim;
18.03.2019 tarihinde, Kültür ve Sosyal İşer Müdürlüğü - Katalog Yapımı - 89.100,00 TL- Panajans Reklam İletişim Hizm. Ltd. Şti.
28.03.2019 tarihinde, Basın Yay. Halkla İlişkiler Müdürlüğü - Basılı Materyal Alımı - 89.100,00 TL – Global Ajans - Tayfun Çetin
06.03.2019 tarihinde, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü-Proje Tanıtım Kitapçığı Alımı-89.000,00 TL- Global Ajans - Tayfun Çetin
28.05.2019 tarihinde, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü - Tanıtım Broşür Alımı - 89.000,00 TL- Global Ajans - Tayfun Çetin
28.06.2019 tarihinde, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü - Sınav Sonrası Moral Organizasyonu - 89.600,00 TL – Markam Teknoloji Bilişim Hizm. Ltd. Şti.
20.12.2019 tarihinde, İşletme İştirakler Müdürlüğü - Temizlik Malzemesi Alımı - 89.490,00 TL – Mensa Org. San. Tic. Ltd. Şti.
Bunlar KDV hariç tutarlardır.
Bu örnekler 2019 yılı doğrudan alımları incelendiği takdirde, istenirse çoğaltılabilir.
Görüldüğü gibi tutarlar, sınırın hemen altında denk gelmektedir. Bunlar sadece 89.000,00 TL ve üzeri birkaç örnek.
Öyle ki bu alımlar bazen, içerikte aynı ürün ve hatta aynı ay içerisinde belediyemize teslimi yapılmasına rağmen, bölünmüş ve o şekilde doğrudan alım yapılmak sureti ile gerçekleştirilmiştir.
Bunlara ilişkin de 2 adet örnek verelim;
11.05.2019 tarihinde Plastik masa sandalye alımı 54.750 TL - Levent Plastik Ltd. Şti.
13.05.2019 tarihinde Plastik masa sandalye alımı 85.500 TL- Levent Plastik Ltd. Şti.
Aynı firmadan, bir gün ara ile yapılan teslimde, toplam tutar 140.250 TL + KDV olmasına rağmen, doğrudan alım yapılmıştır.
 
10.10.2019 tarihinde tıbbi malzeme alımı 89.301,00 TL- Medikalist Medikal San. Tic. Ltd. Şti.
10.10.2019 tarihinde tıbbi malzeme alımı 89.272,00 TL – Medikalist Medikal San. Tic. Ltd. Şti.
Aynı firmadan, aynı gün yapılan teslimde, toplam tutar 178.573,00 TL + KDV olmasına rağmen, yine doğrudan alım yapılmıştır.
Ayrıca doğrudan alımlara ilişkin, defaatle aynı firmalardan alım yapıldığı görülmüştür.
Bir kişinin, birden fazla firmasının olduğu ve bu firmalar vasıtası ile, aslında aynı kişinin, doğrudan alım yolu ile defalarca belediyemize mal ve hizmet satışı yaptığı tespit edilmiştir.
Aynı kişinin belediyemize, iki firma ile 2019 yılı içerisinde toplam 1.938.967,00 TL + KDV tutarında, doğrudan temin yolu ile mal ve hizmet satışı yaptığı görülmüştür. 
Bu firmalar;   Panajans Reklam İletişim Hizm. Ltd. Şti Global Ajans – Tayfun Çetin
Bu tespitlerle birlikte, belediyemizin yine bazı doğrudan alımlarda, mal ve hizmet alımına ilişkin gerekli tasarrufu yapamadığını görmekteyiz.
Bunlara ilişkin de birkaç örnek;
100 Adet faaliyet raporu kitapçığının 29.200 TL + KDV bedelle alındığı görülmüştür. Tek bir kitapçığın, Kdv dahil 300,00 TL den fazla olduğu görülmektedir.
Bu kitapçıkların birinci sınıf kağıtlara basılmasına gerek yoktur. Maksat iş görmekse, A4 kağıtlara basılan faaliyet raporu da pek ala iş görebileceği gibi, elektronik ortamda da yapılması bizce mümkündür.
Yine bütün ısrarlarımıza rağmen, 2019 yılı içerisinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzce, Bayrampaşa Hayat Gazetesi 387.440 TL + KDV bedelle 124.100 adet bastırılmıştır. Bir gazetenin birim fiyatının 3,12 TL + Kdv olduğu görülmektedir.
2018 Yılında bu gazete, 177.500 TL + KDV bedelle 115.000 adet bastırılmıştır. Bir gazetenin birim fiyatı 1,54 TL + Kdv dir. 
Yani tasarruf etmemiz gerekirken, maalesef tutarsal anlamda %100 den fazla artış devam etmektedir.
Tabi gazete etap etap bastırıldığı için, bu alım da tahmin edeceğiniz üzere, ihale yolu ile değil doğrudan alım ile yapılmıştır.
Halbuki yapılması gerekli bu işler, Bayrampaşamızın yerel basınını eşit olarak desteklemek adına, bir takım kriterler belirlemek sureti ile, yerel gazetelerimize adilce dağıtılabilirdi.
Türlü güçlüklerle ayakta kalmaya çalışıyorlar, onlara da belediyemizce yapılmış bir destek olabilirdi.
Belediyemizin, 128.500,00 TL + KDV bedelle, fotoğraf video ve tanıtım filmi çektirdiği, bunun yanında ayrıca, 86.600,00 + KDV bedelle, sadece makam fotoğraf ve video çekimi yaptırdığı görülmektedir.
Belediyemizin, bu kadar zengin olmadığını düşünmekte olduğumuzu ifade etmek isteriz, birazdan mali durum hakkında da kısaca bilgi vereceğim hep birlikte göreceğiz.
İlla ki bu paralar harcanacaksa bizim düşüncemiz, Bayrampaşalıların evlerinde besledikleri ev hayvanlarına ücretsiz kuduz aşısı vurulabilir, amatör spor kulüplerimizin aldığı küçük yardımlar arttırılabilir, ya da ihtiyaç sahibi Bayrampaşalı öğrencilerimize, daha fazla burs ödemesi pek ala yapılabilir.
Bizce bu kaynaklar buralara harcanırsa, Bayrampaşalılar daha memnun olabilir ki, belediyemizin temel amacının da bu olması gerektiği açıktır.
Emlak istimlak Müdürlüğüne bakacak olursak;
Emlak İstimlak Müdürlüğümüzün yapmış olduğu, Belediyemizin mülklerinin kiralama ihalelerinde, ihale koşullarının tam olarak sağlanmadan, sadece tek katılımla bir çok kiralamaların yapıldığını görmüş bulunmaktayız. 
Bu durum rekabet açısından gerekli verimliliği sağlayamamaktadır.
2019 yılında yapılan, 26 adet kiralamadan sadece 2 si için birden çok katılım sağlanmıştır.
Emlak İstimlak Müdürlüğüne ilişkin bu durum, 2017 ve 2018 Sayıştay denetimi sonucunda yazılan raporlarda da ifade edilmesine rağmen, maalesef işleyiş aynı şekilde devam etmektedir.
Kiralamaların değerine ilişkin bir örnek vermek gerekirse;
Bayrampaşa Sağlık A.Ş. ye verilen, Yıldırım Mahallemizdeki Ali Fuat Başgil Caddesi üzerinde bulunan hastane binasının sadece 9.864,00 TL + KDV bedelle kiraya verildiği görülmüştür.
Belediyemizin bankalara kiraya verdiği, Atm alanlarından 2400 TL + KDV tutarında kiralar aldığı düşünüldüğünde, söz konusu binanın 9 katlı ve oldukça büyük bir hastane binası olarak, çok düşük bir bedelle kiralandığı aşikardır.
Bayrampaşa Sağlık A.Ş. nin yönetim kurulu ise Bayrampaşa Vakfı olarak görülmektedir.
Bayrampaşa Vakfının, mevcut yöneticilerinin ise Bayrampaşalılar tarafından ayrıca incelenmesi gerektiği düşüncesindeyiz.
 
Sağlık İşleri müdürlüğümüzden devam edelim;
Müdürlüğümüzün, Bayrampaşalı yaşlılarımıza, evde verdiği sağlık hizmetleri ve hastane ulaşımında verilen hizmetler, oldukça güzel ve takdire şayandır.
Sağlık işleri müdürlüğümüz için, Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2019 yılı içerisinde 572952 numaralı ihale yapılmıştır.
İlgili ihalenin içeriği, Bayrampaşa Sabri Akpınar Parkımızda Bayrampaşalılara hizmet veren sağlık ocağımızda, sağlık görevlilerinin isdihdamına ilişkindir.
İhalenin gerçekleştirildiği tutar ise 2.321.133,00 TL dir.
İhaleye üç firma tarafından teklif verilmiş ve ihale sadece 30.000 TL sermayesi olan bir şirkette kalmıştır.
Ayrıca ihaleye katılan firmalardan, en düşük teklifi veren firma ve ikinci en düşük teklifi veren firma ortaklarının, birbiri ile ilişkili olduğu görülmektedir.
Bu durum belediyemiz tarafından farkedilmiş midir? Soruyoruz?
Gelelim Ulaşım Hizmetleri müdürlüğümüze;
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzün, 2019 yılında 34 demirbaş 85 adet kiralık olmak üzere, toplamda 119 araç ile belediyemize hizmet verdiği görülmektedir.
Bu durumun, 2018 yılı için 41 adet demirbaş 91 adet kiralık olmak üzere, toplamda 132 araç olduğu düşünüldüğünde, araç sayısında önceki yıla göre azalma olmuştur.
Ancak, belediyemizin araç sayısının azalmasına rağmen, yakıt giderlerinin yıllar itibarı ile sürekli olarak katlanarak arttığı görülmektedir.
Son üç yıldaki yakıt tüketim miktarları şu şekildedir;
Açıklama 2017 2018 2019
Mazot (LT) 282.000 450.000 1.228.000
Oran % 100 60 336
2017 Yılı baz yıl olarak alındığında, 2018 yılında %60 artış, 2019 yılında ise %336 oranında artış görülmektedir.
Bu duruma açıklama olarak, 2019 yılı son aylarından itibaren araçların yakıt masrafının belediyemiz tarafından karşılandığı ifade edildi.
Bununla birlikte, Ulaşım hizmetleri müdürümüz araçların kilometre kayıtların tutulduğunu ifade etti.
Bunun üzerine biz müdürlük bazında, hangi birime kaç araç tahsisi yapıldığını ve bu araçların kilometrelerini içeren bilgileri talep ettik.
Bize çeşitli araç listeleri geldi, ancak maalesef, ısrarla araçların kilometre kayıtlarını istememize rağmen kilometrelere ilişkin herhangi bir bilgi gelmedi.
Araçların km kayıtları tutulmasına rağmen, neden ısrarla kayıtların açıklanması hususundan imtina edilmektedir?
Konuya ilişkin olarak, sayın başkan umuyoruz ki bir açıklama getirecektir ve araç kilometre kayıtlarını da şeffaf bir şekilde Bayrampaşalılar ile paylaşacaktır.
Ayrıca Sayın Başkan, Volvo marka bir makam aracına binmektedir.
Bize verilen listelerde ise bu araç görülmemektedir. Bu araç hakkında sayın başkan Bayrampaşalıları aydınlatırsa seviniriz.
Gelelim belediyemizin pek de iç açıcı olmayan mali durumuna;
Belediyemizin istikrarlı olarak, borcunu arttırdığını söyleyebiliriz.
Hatta ödenmemiş, vadesi geçmiş veya yapılandırılmış, vergi ve sgk borçlarının da her geçen gün arttığını söylememiz yanlış olmayacaktır.
Son üç yıl itibarı ile belediyemizin borçlarında gelinen noktayı ifade edelim;
AÇIKLAMA 2017 2018 2019
Borçlar 145.845.205,00 196.621.947,00 218.451.901,00
Vadesi Geçmiş Vey. Ert. Taks. Borçlar ise 3.058.127,00 11.560.927,00 23.467.727,00
 
Görüldüğü gibi vadesi geçmiş veya taksitlendirilmiş borçlar her sene %100 artış göstermiştir.
Öncelikle gelir kalemlerimize ve gerçekleşme oranlarına, daha sonra ise gider kalemlerimize ve gerçekleşme oranlarına bakalım. 
Belediyemizin 2019 gelirleri ve gerçekleşme oranları şu şekildedir;
GELİRLER
AÇIKLAMA BÜTÇELENEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞME ORANI
Vergi Gelirleri 154.036.747,00 70.779.112,64 45,9
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri 21.854.231,00 10.804.997,72 49,4
Alınan Bağış Ve Yardımlar 5.358.018,00 713.181,82 13,3
Diğer Gelirler 99.275.959,00 83.162.878,54 83,8
Sermaye Gelirleri 3.536.445,00 0,00 0,0
Red Ve İadeler -2.561.400,00 0,00 0,0
GENEL TOPLAMLAR 281.500.000,00 165.460.170,72 58,8
Görüldüğü gibi bütçede, tahmin edilen gelir toplamlarının sadece %58,8 i gerçekleşmiştir.
 Ayrıca bu gelirler içerisinde önceki yıllarda tahakkuk eden, fakat tahsilinin 2019 yılı içerisinde yapıldığı gelirler de mevcuttur, buna rağmen %58,8 gelir gerçekleşmesi ancak yapılabilmiştir. 
Buradan da anlaşılacağı gibi 2019 bütçesindeki gelir kalemlerinin tahmininin, gerçeklikten uzak olduğu çok nettir.
Belediyemizin 2019 bütçesindeki giderler ve gerçekleşme oranları şu şekildedir;
GİDERLER
AÇIKLAMA BÜTÇELENEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞME ORANI
Personel Giderleri 37.420.517,10 33.391.556,96 89,2
Sosyal Güvenlik Giderleri 5.698.680,90 4.785.136,00 84,0
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 185.035.602,00 139.777.276,23 75,5
Faiz Giderleri 4.051.200,00 4.077.736,61 100,7
Cari Transferler 5.508.000,00 5.066.134,24 92,0
Sermaye Giderleri 49.286.000,00 4.895.811,52 9,9
Yedek Ödenek 14.500.000,00 0,00 0,0
GENEL TOPLAMLAR 301.500.000,00 191.993.651,56 63,7
Görüldüğü gibi, bütçelenen giderler ile geçekleşenler dikkate alındığında toplamda %63,7 gibi bir oran ortaya çıkıyor olsa da, bu oran bütçelenen giderlerin olması gerekenden çok daha fazla olarak tahmin edildiğinden kaynaklanmaktadır.
Sonuç olarak finansman açığımız tahmin edilenin üzerine çıkmıştır.
Gerçekleşen gelirlerin toplam tutarı 165.460.170,00 TL dir.
Gerçekleşen giderlerin toplam tutarı 191.993,651,00 TL dir.
gerçekleşen finansman açığı 26.533.481,00 TL olmuştur.
Bütçeler, kurumların amaç ve hedeflerini etkin bir biçimde yerine getirebilmesi için, yönetime yol göstererek yardımcı olmalıdır. 
Bunun için de belirlenen finansal hedeflerin her şeyden önce gerçekçi olması gerekmektedir. 
Maalesef belediyemiz, 2019 bütçesi gelir ve gider gerçekleşmeleri dikkate alındığında beklentileri karşılayamamıştır. 
Bütçe toplamlarındaki, gelir ve gider geçekleşmeleri dikkate alındığında, hedeflerden ortalama %40 civarı sapmalar oluşmuştur diyen Dal;Mevcut ekonomik koşulları da dikkate alarak, yeni tasarruf önlemleri almaya mecburuz aksi taktirde Belediyemiz çok daha zor bir süreç içine girecektir diyerek sözlerini tamamladı ve salonda bulunanlardan büyük alkış aldı.
Bağımsız Meclis üyesi Murat Aytekin'inde söz alarak yaptığı konuşmasında geçmiş  dönem Belediye başkanının yanlış uygulalamalarının bugün bedelinin ödendiğini vurguladı. Ak parti Meclis üyesi Mehmet Çakır'da yaptığı konuşmasında o dönemde kendisinin İl Genel Meclis üyesi olduğunu her hangi bir yanlışlık olmadığını söyledi.Toplantı esnasında söz almadan sözlü sataşmaya kalkan meclis üyesi Hamza Karamustafa'ya  Meclis Başkan vekili Ali Hacınoğmanoğlu müdahale ederek söz hakkı vermediği gözlendi.
CHP Meclsi üyesi Ahmet Çapık'ın da konuşma yaptığı toplantıda artık israftan vaz geçilmesi gerektiğini her yıl kaldırım taşların sökülüp yeniden yapılmasına anlam verilmediğini Avrupa ülkelerinde bir kaldırım taşı'nın  50-60 yılda bir değiştiğini hatırlatarak el insaf diyerek sözlerini bitirdi.Meclis üyesi Fettah Dindar da yaptığı konuşmasında; finans açığının her geçen gün arttığını böyle giderse önlemi alınmadığı taktirde gelecek yıllarda Belediye idaresi  personelin maaaşını veremeyecek duruma düşeceğini yineledi.
Meclis üyesi Atilla Özen de yaptığı konuşmasında yangın mağduru olan Baygem binası daha önce de benzeri yangından kıl payı kurtulduğunu ona rağmen yine tedbirsizlik ve iş güvenliği yeterli önlemi alınmadığından binanın yandığını  itfaiye raporu çıktığında olayın netliğe kavuşacağını ve bu konunun da takipçisi olacağının altını çizdi.
Belediye Başkanı Atilla Aydıner Başkan  Yardımcıları Gökhan Balekoğlu ve Ahmet Tüfekçi'de muhalefet tarafından sorulan soruları cevaplandırmasıyla komisyonların da  belirlenmesiyle program son buldu.
Bayrampaşa ve Haber İstanbul Gazeteleri 
 
 
 

YORUMLAR

ümit TAHMAZ
13-07-2020 05:46:00

yıllardir bi civi çakılmıyor bunların zamanı doldu

YORUM YAZİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
SON HABER YORUMLARI
YUKARI